Eko inovacije ženskog socijalnog preduzetništva Socijalna franšiza i industrijska simbioza

Veličina: 6 MB

Eko inovacije ženskog socijalnog preduzetništva Socijalna franšiza i industrijska simbioza

U današnjem svetu koji se suočava sa sve većim izazovima vezanim za zaštitu životne sredine i očuvanje prirodnih resursa, ekološka inovacija postaje ključni faktor za održivi razvoj. Tradicionalni poslovni modeli često stvaraju velike količine otpada i negativno utiču na životnu sredinu. Upravo iz tog razloga, saradnja među preduzetnicama postaje esencijalna kako bismo pronašli inovativna i održiva poslovna rešenja koja će doprineti zaštiti prirode i smanjenju ekološkog otiska. Ekološka inovacija se odnosi na razvoj novih tehnologija, proizvoda, usluga i poslovnih modela koji imaju manji uticaj na životnu sredinu ili čak doprinose njenom poboljšanju. Kroz ovakve inovacije, možemo postići veću efikasnost u korišćenju resursa, smanjiti emisiju štetnih gasova, reciklirati materijale i stvoriti održive poslovne modele.
U priručniku „Eko inovacije ženskog socijalnog preduzetništva – Socijalna franšiza & Industrijska simbioza „, ističemo važnost ekološke inovacije i saradnje kao ključnih faktora za održivi razvoj.
Kroz konkretne primere i smernice za saradnju, pružamo podršku preduzetnicama u razvoju inovativnih i održivih rešenja koja će doprineti zaštiti životne sredine i stvaranju održivih poslovnih modela.

Kategorija: Biblioteka