Održivi proizvodi

Održivi proizvodi INDUSTRIJSKE SIMBIOZE

Bio-otpad ima značajan potencijal da doprinese široj bioprivredi. U okviru akcionog plana EU cirkularne ekonomije, napori da se bio-otpad koristi kao resurs dodatno su ojačali, a pojavljuju se i tehničko-tehnološke inovacije koje prevazilaze trenutne krajnje proizvode tretmana bio-otpada, kao što su biogas i kompost. U tom smislu, održivo korišćenje poljoprivredno-prehrambenog otpada i nusproizvoda za proizvodnju proizvoda sa dodatnom vrednošću pruža mogućnost primene u kozmetičkoj, farmaceutskoj ili prehrambenoj industriji. Bioaktivni sastojci iz bio-otpada pružaju neke fiziološke prednosti, koje usmeravaju industriju da fokusira svoja istraživanja na novu generaciju proizvoda stvorenih iz otpadnih resursa.
Prepoznata vrednost otpadnog resursa, koji nastaje proizvodnjom ajvara, omogućila je uspostavljanje industrijske simbioze između grupa proizvođača potpuno različitih proizvoda – ajvara i bio-sapuna i prirodne kozmetike. Koristeći bioaktivne komponente za nove proizvode visoke vrednosti, koji rešavaju probleme kože adolescenata, ove dve mreže društvenih preduzetnica stvaraju novu Mrežu industrijske društvene (solidarne) simbioze, unose promene u svoje poslovanje koje se može nazvati bioekonomijom.
Bioekonomija je sveobuhvatna i obuhvata one delove privrede koji odgovorno koriste obnovljive biološke resurse iz zemlje i vode za zajedničku dobrobit poslovanja, društva i prirode. To uključuje održivu proizvodnju dovoljno hranljive i bezbedne hrane, razvoj novih ekoloških proizvoda za opštu upotrebu, kao i pronalaženje novih i ekološki prihvatljivijih izvora energije, a sve to doprinosi uspehu prelaska na klimatsku neutralnost.
Formiranjem MISS-a, socijalne preduzetnice imaju poziciju da budu nacionalni lideri u proizvodnji i korišćenju bio-resursa, što će unaprediti konkurentnost i održivost inicijativa malog biznisa žena u ruralnim sredinama. Za kontinuirani razvoj i unapređenje ove pozicije potrebna nam je inspiracija i razmena znanja i najboljih praksi.
Predstavljamo vam održive proizvode MISS-a. Nadamo se da će vas inspirisati i unaprediti vaše razumevanje cirkularne ekonomije, industrijske simbioze i bioekonomije i njihovog značaja i potencijala.