Tražeći rešenje za održivost poslovanja, kroz diversifikaciju proizvodnje ajvara, vlasnica malog biznisa „Zavičaj u tegli“ zatražila je podršku i uključivanje u žensku mrežu Socijalne franšize BIO IDEA sapuni. Namera je bila da se u zimskim mesecima, u njenoj radionici u Medveđi, proizvode bio -sapuni i prodaju u lokalnim banjskim lečilištima.
Saradnja je uspostavljena kroz poslovni model socijalne franšize, gde franšizer besplatno prima kompletan know-how za proizvodnju bio-sapuna i sapuna od upotrebljenog jestivog ulja, uz uslov da dalje razvija mrežu, u području gde posluje, prema franšiznim pravilima koji su zasnovani na solidarnosti i deljenju znanja i veština novim franšizama.