Projekat aktivno uključuje žene iz osetljivih grupa ruralnih područja u zelenu tranziciju, doprinoseći ispunjavanju obaveza koje je Srbija preuzela potpisivanjem Pariskog sporazuma i Zelene agende za Zapadni Balkan. Žene na seoskim gazdinstvima jugoistočne Srbije preradom paprike u čuveni srpski delikates – ajvar, zbog ograničenih kapaciteta, male ekonomske snage i slabe umreženosti, postaju generatori oko 21.000 tona bio-otpada koji se odlaže na divlje deponije.

Zakonska regulativa ne registruje male proizvođače do 100 tona i oni nisu u obavezi da imaju plan upravljanja bio-otpadom, pa nastavljaju da stvaraju bio-otpad bez svesti o štetnosti svog delovanja. Da bi se ovaj problem prevazišao, projekat primenjuje strategiju industrijske simbioze između žena okupljenih oko “Zavičaja u Tegli”, gde se proizvodi ajvar u opštini Medveđa, i Socijalne franšize Bio Idea, koja okuplja žene iz cele Srbije na proizvodnji bio sapuna.

Projekat nudi rešenje za ovaj problem, kroz programe edukacija i podizanje kapaciteta za 25 žena iz Medveđe i 25 žena iz cele Srbije, kako bi uspešno prerađivale bio-otpad od paprike u inovativne simbiotske proizvode. U radionici Zavičaj u tegli projektom se pokreće prerada bio-otpada i, u saradnji sa društvenom franšizom Bioidea, proizvodnja biomaski i sapuna za problematičnu kožu adolescenata. U pet seoskih gazdinstava u Medveđi, Lebanu i Leskovcu žene prerađuju bio-otpad, ostvarujući prihod za sopstveno ekonomsko osnaživanje.

Organizovanjem obuka za preradu ostataka ajvarske paprike, prenošenjem znanja za proizvodnju sapuna, projekat pokreće paradigmu oko koje se stvara Mreža industrijske simbioze socijalnih preduzetnica (MISS). Mrežu podržavaju facilitatori iz Instituta za opštu i fizičku hemiju Beograd.

Umrežavanje i povezivanje, međusobno i sa drugim akterima, povećava ekonomski i socijalni kapital ruralnih i ranjivih grupa žena, što direktno određuje spremnost da se uključe u zelenu tranziciju ka klimatskoj neutralnosti.