Industrijska simbioza , najbolji alat cirkularne ekonomije, je model održivog razvoja u kojem se različite kompanije i organizacije udružuju kako bi zajednički koristili resurse, smanjili otpad i poboljšali ekološke performanse. Industrijska simbioza se odnosi na razmenu otpada, energije, vode, materijala i znanja između različitih industrijskih procesa i preduzeća u cilju stvaranja održivog i efikasnog sistema. Ova strategija ima pozitivan uticaj na ekonomiju i ekologiju jer smanjuje zagađenje i troškove otpada, potrebe za novim sirovinama, povećava efikasnost proizvodnje i očuvanje prirodnih resursa te stvara nove poslovne mogućnosti.
Solidarna industrijska simbioza, kao njen podtip, fokusira se na solidarnost, saradnju i socijalnu pravdu. Strategije solidarne industrijske simbioze imaju za cilj da doprinesu otvaranju novih radnih mesta posebno u ruralnim područjima, poput projekta MISS, gde žene koje proizvode ajvar mogu da sarađuju sa ženama koje proizvode sapune i kozmetiku. Ove strategije takođe mogu pomoći u smanjenju siromaštva, poboljšanju kvaliteta života lokalnih zajednica i promovisanju socijalne uključenosti.
U solidarnoj industrijskoj simbiozi MISS, ženske radionice za proizvodnju ajvara i prirodne kozmetike, kombinuju svoje resurse i bio-otpad kako bi stvorile novu vrednost i izbegle stvaranje dodatnog otpada. Konkretno, ženske radionice za proizvodnju ajvara koriste bio-otpad od paprike, za proizvodnju sušenog praha , koji bi zatim mogla da iskoristi ženska mreža socijalne franšize radionica za sapune, sveće i prirodnu kozmetiku kao sastojak za svoje proizvode. MISS je primer IS koji ima karakter socijalnog preduzetništva, jer povezuju različite zajednice i preduzeća u cilju stvaranja novih poslovnih prilika i poboljšanja životnih uslova u ugroženim zajednicama.
Inovativnost ove poslovne saradnje je da se strategija IS primenjuje na poslovni model socijalne franšize. Socijalna franšiza sapuna BIO IDEA namenjena je ranjivim grupama žena, koje dobijaju besplatnu obuku a zatim i kompletan know-how, za proizvodnju bio sapuna, u zamenu za solidarnost sa ostalim članicama franšize. Članice IS MISS, koje se bave proizvodnjom ajvara, dobijaju besplatnu franšiznu obuku, kako bi mogle da divesifikuju svoju proizvodnju i osim ajvara, koji je sezonski proizvod, organizuju i mini proizvodnju sapuna i prirodne kozmetike.
Sledeći nivo inovativnosti, ovako postavljenog poslovnog modela, je dvostruko povezivanje članica MISS zasnovano na kohabitaciji industrijske simbioze i socijalne franšize. Slikovito opisano svaka karika franšize dvostruko je ojačana prednostima koje proizilaze iz simbiotske veze. Još plastičniji opis je da je uspostavljena “dvostruka nepolarna kovalentna veza”- veza jednakosti i održivosti.

Ovaj model takođe može da doprinese ekonomskom osnaživanju žena u ovim radionicama, poboljšanju kvaliteta proizvoda i smanjenju ukupnog otpada u lokalnoj zajednici. Razmena bio-otpada, iz proizvodnje ajvara sa proizvođačima prirodne kozmetike, i zajednička proizvodnja novih simbiotskih proizvoda, u okviru socijalne franšize, primer je prve Mreže Industrijske Solidarne Simbioze u Srbiji.