Navike uspešnih ljudi u službi biznisa

Veličina: 2,5 MB

Navike uspešnih ljudi u službi biznisa

prezentacija sa radionica Industrijska simbioza i Socijalna franšiza BIO IDEA sapuni.

Kategorija: Biblioteka